OM (svenska)

OM REWILD

OM REWILD


Närvaro. Kärlek. Kreativitet. Humor. Klarhet. Glädje. Passion


Jag vill inspirera till en hälsosam livstil med mer självkärlek och kroppsmedvetenhet. Min uppgift är att guida dig in i en upplevelse av att kropp och själ samverkar så att du kan finna en balans mellan aktivitet och vila. Släpp gamla mönster och skapa nya hälsosamma förhållningssätt.


Jag vänder mig till Naturen när jag behöver fylla på med energi eller finna lösningar på frågeställningar. Genom att använda mig av kroppsmedvetenhet och upplevelsebaserade övningar i Naturen har jag kunnat ta mig ur destruktiva och dysfunktionella mönster som jag burit efter Posttraumatisk Stress Syndrom och medberoende. Det som har varit vägledande i min resa, vill jag erbjuda andra.


Jag välkomnar dig att utforska dina förhållningssätt och dina relationer. Till din kropp, andra och till Naturen. Mina instruktioner och guidningar är designade med intentionen att öppna upp för nya perspektiv, insikter och möjligheter.  

ANNA CHRISTIE


Fysioterapeut, yogalärare och naturhälsopedagog. samordnare för Rewild Body&Nature


 VISION


Vi vill inspirera och uppmuntra människor att ta kontakt med sin innersta mening.

Kärlek och välmående finns där naturligt om vi möjliggör de krafterna, genom att skala av det som står i vägen. Genom att möjliggöra lekfulla och kraftfulla metoder, önskar vi skapa upplevelser med förändringspotential för individer och grupper.

 RESILIENS


I en värld av ständig förändring behöver vi metoder som grundar oss, så vi kan hantera de utmaningar som uppstår. 


Vi kan vända uppmärksamheten inåt och bygga upp vår förmåga att svara an och anpassa oss efter förändringar.


Vi skapar utrymme för dig, att vara den du är.  Du blir inbjuden att utforska ditt varande, i din kropp, i relation till Naturen och till andra medmänniskor. 

REWILD


Connect with your Body.

Connect with Nature.

REWILD

BODY&NATURE

Anna Christie Heed

Hjortnäsvägen 8

793 31 Leksand 

Dalarna 

Sweden


Copyright @ All Rights Reserved